Aktualności

Dlaczego warto wykonywać przeglądy techniczne !!!

Zaniedbując rutynowe kontrole techniczne, narażamy się na potencjalne niebezpieczeństwa, nieprzewidziane awarie oraz zwiększone koszty eksploatacyjne. Natomiast regularne przeglądy znacząco wydłużają żywotność urządzeń grzewczych i zabezpieczają je przed zagrożeniami związanymi z niewłaściwą eksploatacją.

Zgodnie z prawem budowlanym, instalacje gazowe oraz kominowe w obiektach budowlanych podlegają kontroli w trakcie użytkowania. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca danej nieruchomości. Zgodnie z przepisami, instalacja gazowa musi być sprawdzana przynajmniej raz do roku.